Hlavní stránka Partner HVP, a.s.
HVP, a.s.
Nové autopojištění od HVP,a.s.
Čtvrtek, 13 Prosinec 2012 20:03

Levné pojištění vozidel

Hasičská vzájemná pojišťovna přišla s novým produktem tzv. "autopojištění". Leták je určen sice pro hasiče, ale ceny umíme aplikovat pro všechny. Zajímavostí u tohoto produktu je propojení výše bonusů v tzv, "povinném ručení" s "havarijním pojištěním - vč. odcizení". I když zatím nemáte žádný bonus u havarijního pojištění, u nás dostanete bonus ve stejné procentní sazbě jako u povinného ručení. (Např. jste zakoupili novější auto, dosud jste havarijní pojištění neměli, ale teď by pro Vás bylo příliš drahé. Ne tak u nás. Např. nová Fabie může být pojištěna za 4 tisíce pro povinné i havarijní pojištění dohromady). Leták vám pojištění přiblíží:

icon Nové pojištění vozidel u HVP,a.s. (657.32 kB)

 
Pojištění podnikatelů a organizací
Pondělí, 06 Únor 2012 13:41

Pojištění staveb

Pojištění lze uzavřít na stavby ve vlastnictví pojištěného, případně na stavby, které po právu užívá a spravuje, tj.: seskupení a soubory staveb, vedlejší stavby, jednoduché a drobné stavby, kterým nebylo přiděleno popisné číslo, trvalé porosty, terénní úpravy a vnější anténní systémy či konzole elektrického nebo jiného vedení umístěné na pojištěné stavbě. Pojištění lze sjednat také na nedokončené stavby, drobnou stavební mechanizaci a stavební materiál určený k dokončení, či údržbě pojištěné stavby.

Celý článek...
 
Povinné ručení
Pondělí, 06 Únor 2012 13:40
Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uzavřené v ČR je platné také v zahraničí.

Celý článek...
 
Havarijní pojištění
Pondělí, 06 Únor 2012 13:39

Pojištění lze sjednat na:

 • osobní vozidla používaná pro osobní či služební potřeby
 • nákladní vozidla
 • pracovní stroje
 • traktory
 • přívěsy (obytné i nákladní)
Celý článek...
 
Občané - pojištění odpovědnosti
Pondělí, 06 Únor 2012 13:37

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

Vztahuje se na odpovědnost pojištěného, případně spolupojištěných, za škodu vzniklou třetí osobě z jeho činnosti v životě občana s vyloučením odpovědnosti za škody vzniklé při plnění pracovních úkolů.

Celý článek...
 
Občané - pojištění domácnosti
Pondělí, 06 Únor 2012 13:35

Základní pojištění zahrnuje:

 • soubor věcí tvořící zařízení domácnosti, (tj. movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení jedné domácnosti a slouží provozu této domácnosti), nachází se v místě pojištění, v obytném nebo rodinném domě využívaném pojištěným a členy jeho domácnosti. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy
 • věci, které patří pojištěnému a příslušníkům jeho domácnosti nebo pokud je po právu užívají, ale patří jiné fyzické osobě
 • zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti
 • stavební prvky a stavební součásti bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (s omezeným limitem plnění)
Celý článek...
 
Občané - pojištění staveb
Pondělí, 06 Únor 2012 13:33

Pojištění lze sjednat na:

 • jakékoliv stavby v osobním vlastnictví (rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky atd.)
 • byt či nebytové prostory v budově v osobním vlastnictví
 • příslušenství staveb (plot, studna, septik, bazén atd.) a technologická zařízení sloužící k užívání staveb (např. výtah)
 • stavební materiál sloužící k údržbě pojištěného objektu
 • rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby a drobnou stavební mechanizaci, která se nachází v místě stavby
Celý článek...
 


Nejbližší hasičská akce:

Žádné události k zobrazení
© 2005 - 2024 OSH ČMS Semily